Privacy beleid

(Internet) Privacy beleid - Autotechniek Raalte B.V.

Autotechniek Raalte respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.

Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan personen buiten Autotechniek Raalte, onze vestigingen of andere partners die in opdracht van ons een bepaalde service leveren. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de AVG privacy wetgeving en kan aanvankelijk overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie, worden opgeslagen of verwerkt.

U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zo nodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Merk op dat bijzondere wetgeving in bepaalde domeinen zoals beveiliging en financiën ons kan verbieden dergelijke informatie te leveren.

Hebt u specifieke vragen waarop u geen antwoord kunt vinden, stuur die dan naar info@autotechniekraalte.nl

Wat zijn de voordelen voor mij dat Autotechniek Raalte mijn informatie verzameld?

Met deze informatie wil Autotechniek Raalte het volgende bereiken:

  1. Het werken met de website te vergemakkelijken doordat u bepaalde informatie slechts één keer hoeft in te voeren.
  2. Het helpt ons u sneller van informatie te voorzien.
  3. Het helpt ons de informatie relevanter te maken voor u.
  4. U helpen makkelijker diensten of informatie van Volvo Autotechniek Raalte te vinden.
  5. Het gebruik van informatie om de site te verbeteren.
  6. Het evalueren van bepaalde trends in de website en het gebruik ervan.
  7. U attent maken op nieuwe producten, speciale aanbiedingen, geactualiseerde informatie en andere nieuwe diensten die Volvo Autotechniek Raalte voor u interessant acht. Indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, laten wij eventueel andere bedrijven toe om rechtstreeks contact met u op te nemen.

Welke informatie kan door de Autotechniek Raalte website verzameld worden?

Autotechniek Raalte wenst u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In principe kunt u Autotechniek Raalte op het net bezoeken zonder ons te zeggen wie u bent of informatie over uzelf te geven. Soms hebben wij echter gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres. Wij willen dat u dit weet vooraleer wij informatie over u verzamelen via het Internet.

Wij verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks met u kunnen worden geassocieerd nadat u een registratieproces hebt doorlopen.

Zelfs voor het registreren verzamelen wij anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een courante standaardprocedure voor elke website op het Internet. De verzamelde informatie identificeert u niet persoonlijk maar kan ons helpen voor marketingdoeleinden en om het verbeteren van onze service.

Indien u Autotechniek Raalte via het Internet persoonlijke informatie ter beschikking stelt die wij nodig mochten hebben om b.v. met u te corresponderen, orders te verwerken of abonnementen aan te bieden, dan laten wij u steeds weten dat wij deze informatie zullen gebruiken. Wenst u dat deze informatie niet wordt gebruikt om in de toekomst contact met u op te nemen, dan zullen wij die wens respecteren.

Hoe verzamelt en bewaart Autotechniek Raalte deze informatie?

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen: rechtstreeks door ze u te vragen (via een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site te registreren. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens verzamelen omtrent uw bezoek aan de site of de keuzes registreren die u hebt gemaakt.

Informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die is beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek.

Hoe lang bewaart Autotechniek Raalte de informatie?

Volvo Autotechniek Raalte slaat de informatie op in een beveiligde omgeving zolang wij dit nodig achten om u beter van dienst te kunnen zijn en optimaal aan uw wensen tegemoet te komen. Bovendien kan de wet ons verplichten informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan.

Hoe opgeslagen informatie over u kan worden gewijzigd of bijgewerkt, verneemt u bij de betreffende vraag in dit deel.

Autotechniek Raalte toezegging met betrekking tot de privacy van kinderen.

De privacy van kinderen beschermen is belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren wij nooit informatie op onze website van kinderen waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 13 zonder de ouders om toestemming te vragen en laten wij kinderen nooit alleen deelnemen wanneer ze meer persoonlijk identificeerbare informatie verschaffen dan nodig is om aan de activiteit deel te nemen. Desgewenst kunnen ouders de informatie of vraag van hun kind nakijken of laten wissen.

Cookies

Zogenaamde 'cookies' kunnen worden gebruikt om u bepaalde informatie van een website te bezorgen. Een cookie staat voor een aantal gegevens, een bestand dat niet meer is dan een lijn tekst die een website naar uw browser stuurt en dit vervolgens opslaat op uw systeem. Sommige pagina's van de Autotechniek Raalte website werken met cookies zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website nog beter kunnen dienen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld voorkomen dat u reeds verstrekte informatie opnieuw moet invoeren.

Autotechniek Raalte (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Autotechniek Raalte opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Hoe zit het met internet & site beveiliging?

Het Internet is geen beveiligd systeem en dus dient u altijd opletten met informatie die u on-line verstrekt.

Persoonlijke gegevens die op de Autotechniek Raalte website worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de overdracht van creditcard nummers, worden de persoonlijke gegevens voor de transactie versleuteld met behulp van de nodige beveiligingstechnologie.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer ik mij registreer?

Indien u beslist zich te registreren, kunt u bepalen of u achteraf nog door Autotechniek Raalte wenst te worden gecontacteerd. Indien u niet wilt dat Autotechniek Raalte over andere zaken rond Volvo producten, programma's, evenementen of diensten met u communiceert, dan dient u de juiste optie te kiezen.

Deze aanbiedingen kunnen u worden toegestuurd via e-mail, gewone post, telefoon of andere kanalen naar keuze.

Wat gebeurt er wanneer ik er voor kies mij niet te registreren?

Wenst u zich niet te registreren of persoonlijke informatie te geven, dan kunt u meestal toch nog de meeste Autotechniek Raalte pagina’s gebruiken. Delen waarvoor registratie is vereist, zijn dan evenwel niet beschikbaar.

Zelfs indien u zich niet registreert, verzamelen wij soms anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk maar kan ons helpen voor marketingdoeleinden of het verbeteren van onze service.

Hoe kan ik u bereiken?

Indien u vragen hebt omtrent ons privacybeleid of de verwerking van persoonlijke gegevens door Volvo Autotechniek Raalte, neem dan contact met ons op via: info@autotechniekraalte.nl of bel 0572-358558